Vitajte!

Portál www.iropbsk.sk je iniciatíva Bratislavského samosprávneho kraja, ktorej účelom je zrýchlenie a zjednodušenie prístupu k informáciám týkajúcich sa Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIUS) a Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na programové obdobie 2014-2020.

Zámerom projektu je vytvorenie jednotného, verejne dostupného zdroja podrobných informácií o programovej štruktúre operačného programu, procesnom a inštitucionálnom zabezpečení implementácie jednotlivých cieľov, možnostiach a podmienkach čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ s cieľom zvyšovania úspešnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok v Bratislavskom kraji.

Stránka zobrazuje aktuality z oblasti európskej, národnej a regionálnej politiky rozvoja územia, ponúka množstvo relevantných podporných materiálov pre jednotlivé oblasti podporované z IROP a taktiež umožňuje pomoc pre užívateľov elektronického systému zberu projektových zámerov.


Aktuality:
 • Prieskum pripravenosti projektových zámerov neverejných poskytovateľov v oblasti sociálnych služieb Prieskum pripravenosti projektových zámerov neverejných poskytovateľov v oblasti sociálnych služiebBratislavský samosprávny kraj, ako gestor prípravy a implementácie Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja na roky 2014-2020, pripravil s ...
  18. 8. 2015, 22:32 zverejnil používateľ Martin Bezek
 • Konferencia o implementácii IROP 2014-2020 Vážení partneri, dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu „Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu na programové obdobie 2014-2020“, ktorá sa uskutoční dňa 16. apríla 2015 o 9:30 h v ...
  30. 3. 2015, 9:02 zverejnil používateľ Martin Bezek
 • EURÓPSKA KOMISIA SCHVÁLILA NOVÝ OPERAČNÝ PROGRAM NA PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020 Dňa 13. februára 2015 Európska komisia schválila Operačný program Program rozvoja vidieka (PRV) na programové obdobie 2014 – 2020. PRV predstavuje strednodobý programový dokument Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre ...
  25. 2. 2015, 5:46 zverejnil používateľ Patrik Zoľák
 • Európska komisia schválila nový operačný program na programové obdobie 2014 - 2020 Dňa 18.12.2014 Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014-2020 (IROP).EK vo svojom rozhodnutí konštatovala, že IROP spĺňa stanovené podmienky a rovnako dospela ...
  9. 1. 2015, 6:24 zverejnil používateľ Martin Bezek
 • Európska komisia schválila nový operačný program na programové obdobie 2014 - 2020 Dňa 10. decembra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) na programové obdobie 2014 – 2020. OP ĽZ predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ...
  8. 1. 2015, 0:04 zverejnil používateľ Pavol Stano
Zobrazujú sa príspevky 1 - 5 zo stránky 13. Zobraziť ďalšie »
Podstránky (1): spravy partnerstvo